6 ноября 2013 г.   Главная О газете Персонал Контакты Башинформ
Сәйәсәт // Партиялар һәм хәрәкәттәр

Ил ВВП-ны һайланы
05.12.07


       Ўулай итеп, –ЬсЬйГЬ парламент ЪайлауГары ҺГгЬртелгЬн Ъайлау закондары - ЪайлауРа килеҺ сиген, "б≥тЬЪенЬ лЬ Ҫаршы" графаЪын б≥т≥р≥Һ, парти€ларГыӘ ƒЬҺлЬт ƒумаЪына ҺтеҺ барьерын ете процентҪа тиклем арттырыу - буйынса Һтте. МммЬ, килешЬйек, был ЪайлауГан бигерЬк, Ъайлау-референдум булды. КуӘРыЪы тЬРЬйен ЪорауГы ЪЬм кире €уап м≥мкинлеген кҺГ уӘында тота. »л ¬¬ң-ны Ъайланы.
       ƒума Ъайлауы Ъ≥Г≥мтЬлЬре бер нисЬ сенсаци€ ЪЬм политологтар, социологтар, журналистар ≥с≥н мул "аГыҪ" бирГе.
       Ңеренсе сенсаци€ - быРаса булмаРанса, ЪайлаусыларГыӘ кҺп килеҺе. ћЬәЬлЬн, ҢашҪортостанда ЪайлаусыларГыӘ ЬҺГемлеге 89,74 процент тЬшкил итте, Ь кҺрше “атарстанда - 85,42 процент. –‘ £ГЬк Ъайлау комисси€Ъы мЬРлҺмЬттЬренЬ ҪараРанда, иӘ €лҪауы ћЬскЬҺ булды, шулай Га бында ла 2003 йылдаРы ЪайлауГар менЬн саРыштырРанда кҺберЬк килделЬр.
       ’алыҪтыӘ ЬҺГемлеге РЬжЬйеп юРары булды, был, ЬлбиттЬ, "ҢерГЬм –ЬсЬй" политтехнологтарыныӘ ЪЬм "айыуГар" исемлегенЬ етЬкселек итеҺсе ¬ладимир ңутиндыӘ ҪаГанышы.
       Кайлау алды кампани€Ъында "берГЬм рЬсЬйГЬр" акцентты парти€нан уныӘ исемлегенЬ етЬкселек итеҺсе кешегЬ кҺсерГе. ”ныӘ Ъайлау алды плакаттарында ЪЬм роликтарында "ҢерГЬм –ЬсЬй" ҺГе бик ЪирЬк телгЬ алынды, парти€ныӘ атамаЪы урынын ңрезиденттыӘ исеме алды. ҢигерЬк тЬ халыҪтыӘ кҺбеЪе €ҪлаРан ил башлыРы –ЬсЬй дошмандары тураЪында Ъ≥йлЬгЬндЬ, былар барыЪы ла риторика ≥с≥н сЬйЬси майГанды киӘЬйтте.
       МйтергЬ кЬрЬк, оппоненттар "ҢерГЬм –ЬсЬй"ГеӘ Ъайлау кампани€Ъын шулай алып барыуына ЬГер ГЬ тҺгел ине ЪЬм бер нЬмЬ лЬ Ҫаршы Ҫу€ алманы.
       ћЬәЬлЬн,  ң–‘ ЪЬр ваҪыттаРыса ҺГенеӘ кҺптЬн ЪалынРан электоратына эшлЬне, ЬммЬ ул ЪайлауГан-ЪайлауРа кЬмей бара. ≈тмЬЪЬ, парти€ныӘ рейтингы ла тҺбЬн т≥шЬ, тимЬк,  ң–‘ ҺГен юРалта тигЬн ЪҺГ. үсылда, коммунистар дҺрт йыл буйына бер нЬмЬ лЬ эшлЬмЬне бит.
       "яблоко" парти€Ъы ла башҪаларРа юРарынан Ҫарап ЪЬм ҺГ электоратына Рына эшлЬп, Ъайлау кампани€Ъын ≥г≥т-нЬсихЬт формаЪында алып барГы. Ңындай эштеӘ Ъ≥Г≥мтЬЪе билдЬле инде.
       —ң— ңутин парти€Ъына, ңутин планына Рына тҺгел, ңутиндыӘ ҺГенЬ Ҫаршы сыРып, радикаль оппозици€ €Рына ауышты. ”ларГыӘ риторикаЪы революцион характер ала барГы.
       Ћƒң– лидеры ¬ладимир ∆ириновский, ћюнхгаузен кеҺек, ЬйтерЪеӘ, уӘышЪыГ Ъайлау кампани€Ъынан ҺГен-ҺГе сЬсенЬн тартып сыРарРанмы ни. ”л ЪЬр ваҪыттаРыса ҺГенЬ тоРро Ҫалды. Кайлаусы быны баЪаланы ЪЬм РауРасы сЬйЬсмЬн ≥с≥н тауыш бирГе.
       ∆ириновский, д≥й≥м алРанда, Ъайлау Ъ≥Г≥мтЬЪе менЬн ҪЬнЬРЬт. "ҢеГ Ъ≥Г≥мтЬлЬрГе ҺГебеГ ≥с≥н ыӘРай баЪалайбыГ. ҢеГ ƒумала, ≥с т≥п парти€ иәЬбендЬ ҪалдыҪ. МлбиттЬ, кҺберЬккЬ иәЬп тотҪайныҪ та. ҢеГГеӘ потенциал - ун биш процент, - тине парти€ лидеры. ™айЪы бер ≥лкЬлЬрГЬ быРа ≥лгЬшелде, мЬәЬлЬн, „ита, ћагадан €Рында айырым участкаларГа хатта унан да кҺберЬк процент йыйГылар.
       ’Ьйер, бер ҪалаҪ булЪа ла дегет ≥әтЬмЬЪЬ, ∆ириновский ¬¬∆ булмаә ине. ”л Ћƒң–-Ра процент йыйырРа бирмЬгЬн ≥с т≥бЬккЬ - ћордови€, ҢашҪортостан ЪЬм “≥нь€Ҫ  авказРа, айырым алРанда, ƒаРстанРа, ҺГ дЬРҺЬЪен белдерГе.
       яӘы парти€ларГан "АЬГел –ЬсЬй" генЬ ете процентлыҪ барьерГы ҺтЬ алды. —ергей ћиронов Ҫыуанысын асыҪтан-асыҪ белдермЬй, лЬкин ҪЬнЬРЬт булыуы кҺренЬ. ”ныӘ ≥с≥н иӘ м≥Ъиме - "АЬГел –ЬсЬй"ГеӘ ƒЬҺлЬт ƒумаЪына ҺтеҺе.
       Ңыл ЪайлауГарГыӘ икенсе сенсаци€Ъы - еӘеҺсе парти€ныӘ бик юРары Ъ≥Г≥мтЬЪе. Кис шикЪеГ, ЪайлаусыларГыӘ ЬҺГемлеге "берГЬм рЬсЬйГЬр"гЬ уӘай Рына булды: ахыр килеп, инфантиль урта синыф ЪайлауРа килде. Ңыл "айыуГарГыӘ" ҺГенсЬ бер резервы булды.
       ңолитологтарГыӘ фекеренсЬ, президент €Ҫлы "ҢерГЬм –ЬсЬй", "АЬГел –ЬсЬй" парти€лары, шулай уҪ башҪа парти€ларГа ңутин €Ҫлылар нигеГендЬ €Әы парламентта ңутин €Ҫлы кҺпселекте ойоштороу ƒума ЪайлауГарыныӘ т≥п Ъ≥Г≥мтЬЪе булып тора. Ўулай Га "ҢерГЬм –ЬсЬй"ГеӘ килЬсЬге аныҪ билдЬле тҺгел Ьле.
       —ит ил политологтары ЪЬм журналистарыныӘ фекеренЬ килгЬндЬ, уларРа хас булРанса, 2 декабрГе улар "Ъайлау шоуы" тип атаны.  ≥нбайыш матбуРатта ЪайлаусыларГы ҪурҪытыу ЪЬм Ъатып алыу, "ҢерГЬм –ЬсЬй" парти€ЪыныӘ Гур ≥әт≥нл≥к менЬн еӘеҺен тЬьмин иткЬн Ҫара пиар-технологи€лар тураЪында материалдар тулып €та. “ик к≥нбайыш киӘ мЬРлҺмЬт саралары ≥с≥н бер Ъорау асыҪ Ҫала - ¬ладимир ңутин ҺГ еӘеҺен нисек файГаланыр.
       КЬр кемгЬ аӘлашылыуынса, –ЬсЬйГеӘ иҪтисади ЪЬм хЬрби ҪеҺЬтен ныРытыусы ңутин курсы  ≥нбайышҪа Ъис кенЬ лЬ оҪшамай, ЪЬм улар парламент ЪайлауГарында ңутиндыӘ еӘеҺенЬ т≥рл≥сЬ бысраҪ €РырРа маташасаҪтар.

Сергей Жердяев.
Материалдарҙы күсереп баҫҡанда (тулыһынса йәки өлөшләтә)
"БАШвестЪ" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.
НОВОЕ В РАЗДЕЛАХ
Сәйәсәт Иҡтисад Социум Мәҙәниәт Хоҡуҡ Спорт

Первая интернет-газета республики Башкортостан "БАШвестЪ"
"БАШИНФОРМ" мәғлүмәт агентлығы тарафынан сығарыла
E-mail
gazeta@bashvest.ru
Телефоны
(347) 272-93-65
(347) 273-32-62
 
(347) 272-48-00
(347) 273-14-83
Мөхәрририәттең фекере автор фекере менән тап килмәүе лә ихтимал